How to Survive a Plague..


How to Survive a Plague, oldukça hüzünlü bir belgesel film. AIDS hastalığının belirginlik kazandığı seksenlerde başlayan ve bugüne değin uzanan oldukça uzun ve bir o kadar acı bir dönemi tüm açıklığıyla bize getiriyor. 700 saatlik arşiv kayıtlarının izlenmesi, incelenmesi sonucunda; tamı gerçek görüntülerden oluşan bir belgesel. Zira filmde de geçen bir replikte ifade bulduğu üzere; ilgili olayları yaşayanlar ve yaratanlar, olaylar vuku bulurken bir tarih yazdıklarının, bir tarihe şahitlik ettiklerinin farkındaydı, o yüzden kayıt altına aldılar. Gerçekten de öyle olmuş. Mehmet Öz'ün dediği gibi (daha otuz yıl öncesinde, kimsenin onlarla ilgilenmediğini ve kendileri bir şeyler yapmazsa ölüp gideceklerini bilen bilinçli bireylerin olaya el koyup) 'kendi kendilerinin doktoru' olmalarını ve bu sayede kazandıklarının, kazandıkları yaşamlarının öyküsü How to Survive a Plague.
Halihazırda kişisel olarak zaten zor olan bir süreci, bırakın ailelerini, bir kısım halkın, toplumsal grupların, politikacıların, dini şahsiyetlerin, doktorların, bilim adamlarının, araştırmacıların, sağlık kurumlarının, ilaç şirketlerinin tüm olumsuz tavrına, aşağılamalarına, eleştirilerine rağmen ne kadar büyük bir gururla ve başarıyla, güçle aştıklarının kanıtı.. AIDS'e dair tüm dünyada yayınlanan her türlü makaleyi, bilimsel yayını, araştırmayı, haberi inceleyip; kendilerine ilaç yok diyenlere işte bu ilaçlar var, ajandamız yok diyenlere işte size süreci işleteceğiniz ajanda, tıbbi araştırma yapamıyoruz diyenlere alın size tüm örneklemleriyle araştırma grupları vs. diyen bir grup.. Her zaman olduğu gibi bir kez daha azimleriyle beni hayran bırakan bir kitle.. bence kesinlikle izlenmesi, bilgilenilmesi gereken bir tarih..

Popular Posts