Entelektüel etkinlik.../ Intellectual activity...

Verimli olmak, hayatta başarılı olmak için, entelektüel meşgaleler edinmek gerekir. Aristoteles*, bu türden meşgalelerin çok hoş olduğunu ve entelektüel yaşantının insana, benzersiz bir mutluluk sunduğunu düşünmüştür; ama Etik’teki [Aristotle; The Nicomachean Ethics; Çeviren: A.J.W. Morrison; BiblioBazaar, LLC; USA; 2009] ana tezi, mutluluğun entelektüel etkinlikte olduğu değil ve fakat mükemmel entelektüel etkinliğin, insan açısından başarı ya da verimliliğe yol açtığıdır. Tarihin entelektüel devleri, mutlu insanlar olmayabilirler ama, hepsi de başarılı insanlardır; hepsi de verimli olmuşlar ve eudaimonia’ya** erişmişlerdir.

Kaynak: Jonathan Barnes; Düşüncenin Ustaları - Aristoteles; 2. Baskı; Çeviren: Bahar Öcal Düzgören; Altın Kitaplar Yayınevi; Akdeniz Yayıncılık; İstanbul; 2002; ss. 117-118.

* Aristoteles: İ.Ö. 384-322 yılları arasında yaşayan, Antik Çağ Yunan düşüncesinin ilk gerçek ve büyük bilgini olarak kabul edilen filozoftur. Kendisinden önceki felsefeyi sistemleştiren ve doğru düşünme yöntemiyle eleştiren ilk bilimsel yapılı düşünürdür.
** Mutluluk kelimesi; Yunancada ‘eudaimonia’ sözcüğü ile ifade edilerek büyük çapta zenginlik, iyi olmak anlamına gelmektedir [Dagobert D. Runes; Dictionary of Philosophy; Kessinger Publishing, LLC; USA; 2006; s. 100].Source: Jonathan Barnes; Aristotle: A Very Short Introduction (Very Short Introductions); Oxford University Press; Book Print, S.L.; Spain; 2001; s. 125.

Popular Posts