Reklam Çekicilikleri... Cinsellik, Mizah, Korku..

Hem lisanstan hem yüksek lisanstan hem de şu an doktoradan sınıf arkadaşım olan ve sınıf arkadaşım olmasıyla beni mutlu ettiği kadar gurur duymamı sağlayan canım arkadaşımın ve sevgili bölüm hocamızın son kitabı Şubat 2011 tarihi itibariyle paylaşmak istediğim ilk post’um... Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nde şu an araştırma görevlisi olarak da görev yapan arkadaşım Uğur Bakır’ın, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olan sevgili hocamız Prof. Dr. Müge Elden ile kaleme aldığı kitabı içeriğiyle olduğu kadar anlatımıyla da Türkçe literatürde kanımca önemli bir boşluğu kapatıyor.
Zira, bir şekilde iletişim fakültesinin herhangi bir bölümünde bir aşamada öğrenci olarak bulunmuş her kimsenin bildiği üzere; konularımız kapsamında önemli ölçüde bir Türkçe kaynak açığı yer alıyor. En azından 12 senedir üniversite bünyesinde her öğrencilik aşamasında bulunmuş ve halen bulunmakta olan biri olarak bu eksikliği özellikle ilk yıllarda çok çekiyorduk. Hele ki reklam konusunda hep İngilizce kaynaklara sahiptik. Var olan sayılı Türkçe kitap ise genelde çeviriydi. Bu bağlamda canım “başkanım”ın da:) imzası olan Türkçe bir reklam kitabının yaşam bulmuş olması benim için büyük mutluluk.. Ve eminim ki iletişim camiası ve özelde reklamla bir şekilde ilgili kitleler için çok büyük bir şans. Ve yine ben ne şanslıyım ki böylesi bir esere arkadaşım ve hocam yaşam verdi..
“Reklam Çekicilikleri” adını alarak yaşamına başlayan eserin içeriği gelince... Reklam dünyasında geçmişten günümüze oldukça sık kullanılan ve bir o kadar da çok tartışma yaratan korku unsurunun yanı sıra cinsellik ve mizah çekicilikleri tüm detayları ve alt başlıklarıyla bu kitapta mercek altına yatırılıyor.
http://www.iletisim.com.tr/kitap/reklam-%C3%A7ekicilikleri-1605.aspx ve http://www.iletisim.com.tr/images/cust_files/100913115455.pdf
adresli linklerden tüm içerik / index bilgisine ulaşılabilen eserde; ifade bulduğu üzere üç ana nokta üzerinden temellendirilen (korku, cinsellik ve mizah) reklam çekiciliklerinin yanı sıra reklamın dili, yöntemleri ile cinsellik, mizah ve korku çekiciliklerinin bu düzlemde nasıl ve neden yer aldığı detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu bağlamda da “Reklam Çekicilikleri -Cinsellik, Mizah, Korku-” başlıklı çalışma beş bölümden oluşuyor.
Kitabın tanıtım metninden aktarabileceğim şekliyle:
“Birinci bölümünde, reklamda mesaj kavramını ele alarak reklam mesajlarının oluşturulması ve reklam ikna süreci üzerinde durulup reklam mesajlarının etkililiği üzerinde söz sahibi olan pek çok değişken ele alınıyor.
Kitabın ikinci bölümünde genel olarak reklam çekiciliği kavramı ele alınıyor. Söz konusu bölüm kapsamında, reklam çekiciliğinin ne anlama geldiği ve kapsamının ne olduğu, ne gibi türleri içerdiği ve nelere göre seçilmesi gerektiği gibi önemli sorulara yanıtlar aranıyor.
Konuya genel bir yaklaşım yapılan ilk iki bölümün ardından kitabın üçüncü, dördüncü ve beşince bölümlerinde reklam dünyasında oldukça rağbet gören ve büyük tartışmalar yaratan cinsellik, mizah ve korku çekiciliklerinin reklamlarda kullanımı kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Her üç çekicilik de geçmişten günümüze birçok ülkede yayınlanan reklamlarda kendilerine oldukça sık yer bulmanın yanı sıra gerek pazarlama iletişimi gerekse de toplumsal ve kültürel boyutlarıyla birçok ülkede önemli tartışmalara neden oluyor.
Cinsellik, mizah ya da korku çekiciliğine neden bu kadar sık başvurulduğu, bu çekicilikleri kullanımının nasıl ya da hangi koşullarda etkili olduğu ve hedef kitleler üzerinde ne gibi etkiler yarattığı gibi konular gerek akademik dünyada gerekse de reklamcılar arasında uzun zamandır önemli bir gündem maddesi konumunda. Zira hedef kitleyi güldürüp eğlendirerek, korkutarak ya da onların cinsel arzularını uyararak / kullanarak onları belli bir eyleme yöneltmeye çalışmak reklamcıların ya da daha geniş bir perspektifle bakıldığında dikkat çekme, ilgi uyandırma, tutum ya da davranışlara etki etme vb. arayışlardaki tüm kişi ve grupların oldukça sık başvurduğu yollar olarak görünüyor. Bu doğrultuda her üç reklam çekiciliğinin de öncelikle kavramsal ve kültürel boyutlarıyla incelendiği kitabın üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerinde sırasıyla cinsellik, mizah ve korku çekiciliklerinin reklamlarda kullanılma amaçları, kullanım şekilleri ve bu konularla ilgili düşünceler, kuramsal perspektifler ile söz konusu çekiciliklerin kullanımıyla ortaya çıkan sonuçlar üzerinde detaylı bir şekilde duruluyor.”
Kırmızı Dergisi’nin Kasım / Aralık 2010 tarihli 26. sayısında yazarlarımız Bakır ve Elden’in bu bağlamda görüşlerine yer verildiği, “Reklamın Vazgeçilmezleri: Cinsellik, Korku, Mizah” başlığını taşıyan ve Arda Gül Yıldız imzalı bir çalışmayı da bu kapsamda sizlerle paylaşıyorum. Uğur arkadaşımın ve Müge hocamın kuramsal bağlamda ortaya koydukları ile zenginleşen metinde, söz konusu anahtar unsurlar pratikteki uygulayıcıları açısından da irdelenmeye çalışılmış. Resimlerin üzerine tıklayıp büyüterek tüm metinleri buradan okuyabilirsiniz...
Sonuç olarak “Reklam Çekicilikleri -Cinsellik, Mizah, Korku-“ başlıklı bu kitabı, sadece reklam ve iletişim mecrasında bir öğrenci ya da bilfiil çalışan olarak yer alan bireylerin değil; her gün her alanda bir şekilde maruz kaldığımız bir gerçeklik olarak reklam olgusuna biraz da bilerek yakından bakmak ve tüketim toplumunun pasif değil aktif bir vatandaşı olmak isteyen herkesin okumaktan zevk alacağı ve donanım kazanacağı bir eser olarak sizlere övünerek takdim ediyorum...

Popular Posts